Amategeko y’umuhanda

  • Ongera ugerageze ubumenyi bwawe mu mategeko y’umuhanda,
  • Umenye niba witeguye gukora ikizamini cy’amategeko y’umuhanda.
· January 22, 2024

Iri somo rikwigisha amategeko y’umuhanda hakoreshejwe ikoranabuhanga, Twifashisha amafoto , inyandiko ndetse ugahabwa imyitozo igufasha kuba watsinda ikizamini cy’amategeko y’umuhanda gitangwa na polisi y’igihugu muburyo bworoshye.

  • Nyuma yo kwiga iri somo wabasha kukora ikizamini gitangwa na Polisi y’igihugu
  • Imwe mu myitozo ikubiye muri iri somo igamije kugufasha kwimenyereza ndetse  no gusubiza bimwe bibazo bikunzwe kubanzwa na Polisi mu kizamini cy’amategeko y’umuhanda.
  • Usobanurira neza inyandiko hakoreshejwe amafoto ndetse ugahabwa ubufasha bwimbitse  kuri uru rubuga.
Not Enrolled
4.99 USD

Course Includes

  • Course Certificate